Home

Stomavereniging Regio Antwerpen is een vereniging en zelfhulpgroep van en voor stomapatiënten. Ons voornaamste doel is het helpen en opvangen van stomadragers, zowel voor als na de operatie.


Dit doen we in eerste instantie via onze eigen bezoekdienst.


Via onze bezoekdienst willen we stomadragers reeds van in het ziekenhuis helpen. Ook thuis kunnen wij stomadragers bezoeken. Onze bezoekers zijn stomadragers die met veel enthousiasme anderen helpen en bijstaan. Zij doen de bezoeken geheel vrijwillig en gratis.


Stomavereniging Regio Antwerpen verschaft nieuwe patiënten en leden informatie over leven met een stoma, stomaverzorging, sociale en psychologische begeleiding, medische begeleiding, producten,... We organiseren ledenvergaderingen, samenkomsten en informatie-namiddagen waarop gastsprekers worden uitgenodigd, zoals dokters, professors en specialisten. Verschillende firma’s die stomaproducten aanbieden komen regelmatig hun nieuwe producten voorstellen. Daarnaast wordt er ook een programma van uitstappen, culturele activiteiten en ontspanning voorzien. Een volledig overzicht vind je op onze activiteitenpagina.


Stomavereniging Regio Antwerpen brengt driemaandelijks het leden-tijdschrift 'Samen Vooruit' uit. Hierin vind je medische informatie, informatie over nieuwe regelingen en wetgeving, voorstellingen van nieuwe producten en een overzicht van de activiteitenkalender. Daarnaast vertellen stomadragers over hun persoonlijke ervaringen. Ook onze brochures 'Colostoma', 'Ileostoma' en 'Urostoma' staan gratis ter beschikking voor onze leden.


Stomaverenging Regio Antwerpen werkt mee aan informatiedagen,beurzen en congressen. We onderhouden contacten op Europees en internationaal vlak. Stomavereniging Regio Antwerpen is lid van de I.O.A. (International Ostomy Association) en van E.O.A. (European Ostomy Association). We werken nauw samen met KOTK, het Vlaams Patiëntenplatform, Trefpunt Zelfhulp, StomaVlaanderen, het Antwerps Kanker Informatie- en Ontmoetingscentrum (AKIO) en het Oncologische Centrum Antwerpen (O.C.A.).


Welkom