Privacy

Stomavereniging regio Antwerpen vzw en de nieuwe Europese wet op de privacy (GDPR)

In het kader van de Algemene Verordering Gegevensbescherming  (AVG) of in het Engels  General Data Protection Regulation  (GDPR)  werd op 27 april 2016 de wet op privacy bescherming  goedgekeurd door het parlement en de Raad van de Europese Unie en deze  treedt in werking op 25 mei 2018.

Dit betekent concreet dat wij deze privacyverklaring uitdrukkelijk met u willen delen, zowel in ons tijdschrift (herfst editie 2018) als op onze website.


Doel van de vereniging

Onze vereniging is een zelfhulpgroep voor lotgenoten stomadragers, hun partners, familieleden en vrienden. Ook professionelen en sympathisanten kunnen bij ons terecht. Onze doelstelling is deze personen bij te staan en hen te helpen om een zo normaal mogelijk leven te hernemen.


Over welke persoonsgegevens beschikt de Stomavereniging regio Antwerpen vzw?

Naam, voornaam, adres, woonplaats en eventueel ook geboortedatum,  telefoon of GSM nummer,  e-mailadres, soort stoma en reden.


Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden:

het versturen van uitnodigingen voor ledenvergaderingen, ons driemaandelijks tijdschrift “Samen Vooruit”, uitnodiging jaarlijks etentje, uitnodiging toneel en andere culturele/sportieve activiteiten

het deelnemen aan één en meerdaagse uitstappen

publicatie van foto’s van onze activiteiten (groepsfoto’s) in ons tijdschrift

aanvraag toiletpas aan StomaVlaanderen (met pasfoto en medisch attest)

innen van lidgelden en betalen van onkosten

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij wettelijk verplicht.


Bewaartermijn

Stomavereniging regio Antwerpen vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel, waar deze zijn voor verstrekt,  dan wel op grond van de wet is vereist. Van het ogenblik dat u zich uitschrijft en niet langer lid bent van onze stomavereniging worden uw gegevens verwijderd.


Gegevensbeveiliging

Om uw persoonsgegevens  te beschermen zijn alle personen, die uw persoonsgegevens kunnen inkijken, gebonden aan de geheimhouding ervan.  Verder hebben we een wachtwoordbeleid op onze computersystemen en we maken back-ups van de persoonsgegegvens om deze te kunnen terughalen bij technische problemen.


Rechten omtrent persoonsgegevens

Er is het recht op inzage, verwijdering of verbetering van persoonsgegevens.  Er is ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens of een deel hiervan. Hiervoor heeft u een brief ontvangen waarin u voor alle onderdelen van verwerking uw nadrukkelijke toestemming diende te geven en deze brief ondertekend naar ons terug te sturen.


Klachten

Bij klachten over de verwerking van de persoonsgegevens vragen wij U hierover direct met ons contact op te nemen. Verder kan een klacht altijd neergelegd worden bij de Privacy Commissie – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.


Verantwoordelijkheid

Als Stomavereniging regio Antwerpen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u nog vragen hebben, kunt U ons steeds contacteren op  telefoonnummer: 03/459.82.85 of per e-mail op secretariaat@stoma.be of schriftelijk op adres: Stomavereniging regio Antwerpen vzw – Ooststatiestraat 163 te 2550 Kontich.


W. Eynatten voor Stomavereniging regio Antwerpen vzw
Privacyverklaring